Gedomineerd

Uitgeschreven analyse van de intake.

Het is aan de hand van betekenisvolle woorden al snel in de casus duidelijk dat we met een middel uit het dierenrijk te maken hebben. De woorden: agressie, dominantie, macht, strijd, tiran, tegenaanval, geweld, overlevingsstrategie, vernederen en kleingemaakt worden, er op afgerekend worden, dierlijk gedrag, wet van de sterkste, kopje kleiner maken, moorden, je plaats ingenomen worden, enz. wijzen er allemaal op dat de patiënt de werkelijkheid ervaart als een strijd tussen hem en de ander.

Ook het subkingdom is snel duidelijk wanneer we horen: meppen, slaan, uitzuigen, uitvliegen, dreigen, morele chantage, liegen, neutraal en gevaarlijk terrein, vrouwelijke dominantie, vals, prostitutie, verkrachting, incest, in een web, beklijvend, slorpt op, moraliteit, straffen, bliksemsnel, draad kwijt, zo beklijvend dat ik er in vastzit, enz.

We herkennen de wereld van de Spinnen, die we terugvinden in rubrieken als: Deceit, Mischievous, Feigning, Speed, Cunning, Cruelty, Threatening, Ailments from Punishment, Violence, Striking, Cramping pains. We kennen de ‘vrouwelijke dominantie’ in de spinnenwereld en de met elkaar verweven thema’s van sex, gevaar en moraliteit.

Er rest ons alleen nog uit te zoeken welke spin we nodig hebben. Een spin die een web maakt ligt voor de hand. Hij zegt letterlijk: je zit vast in een web, dat is zo beklijvend, je wordt opgeslorpt, zo is vader gestorven. Hij refereert ook voortdurend naar het web – en dat is de taal van de substantie- als hij zegt: ik verlies mijn draad, zie jij de rode draad, het is zo beklijvend dat ik erin vastzit, zwaard van Damocles (hangt aan een paardenhaar!), iemand aan het lijntje houden, en ook wanneer hij zegt: hier hangt iets in de lucht, ik kan geen poot meer uitsteken, geen uitkomst.

Omwille van het hoofdthema: angst voor het pesten, het getreiterd worden, gekweld worden (op zijn huidig werk, de Egyptenaar op zijn vorig werk, vader en hij door moeder, hij door vorige vriendin, de bewoners) dat alomtegenwoordig is en het gevoel van ‘hij tegen de massa’ (aan mijn lot overgelaten, ik alleen met 80 man, mij met man en macht afschermen) wat cfr Divya Chhabra ook een eigenschap is van Aranea Ixobola is dit het middel dat hij meekrijgt (MK)
Interessant zijn is ook nog de volgende ‘source’ uitdrukking: in je strot gekatapulteerd worden. De uitdrukking is zowel foutief als uiterst krachtig. Dit betekent dat ze rechtstreeks uit het vitale opwelt. Aranea’s verplaatsen zich via een draad in de wind, een verschijnsel dat ‘ballooning’ genoemd wordt (zie bv in Prisma ven Vermeulen). In heb het echter ook al in een andere Aranea Ixobola case horen vernoemen als een voorliefde voor benji springen waar bij het niet gaat om de benedenwaartse val maar om het gekatapulteerd worden, precies datzelfde woord. Ook de beweging die de patiënt herhaaldelijk maken van ineenkrimpen en zo onbeweeglijk blijven zitten komt van het vitale niveau.