ebooks

bookshop


Free E-books

The White Room biedt u geheel gratis e-books aan. Het volstaat de gegevens hieronder in te vullen en te versturen!

The White Room offers  e-books for free by simple request. All you have to do is fill in the form below and send it.

The Vital Approach

is a condensed introduction in the case taking and analysis techniques based on Anne’s thorough understanding and experience. It is clear, methodically and sophisticated and enables to see the beauty of the coherent pattern in every case.


This is what Christel Lombaerts, head of the CKH, says about "The Vital Approach": Ten years ago, when I attended my first homeopathy class ever, I was immediately captivated by the intriguing way in which Anne presented homeopathic philosophy. Her teaching was a living illustration of the adage that the mind is not a vessel to be filled but a fire to be kindled. She wanted us to be curious and inquisitive. She encouraged us to speak up, to argue, to question her and each other. Most of all she prompted us to make up our own minds, to deconstruct our beliefs about health and disease and to come to terms with the homeopathic paradigm – in due course.

Anne’s own unusual, investigating mind continues to question whatever is presented to her in- and outside homeopathy. She was at the front row when new developments in homeopathy promised to make the homeopathic curriculum simpler, the materia medica manageable, the homeopaths’ life easier. However, she did not assimilate unquestioningly the new insights nor did she pass them on without having them confirmed in practice. Always with her students and teachings in mind, she critically assessed provings, case-taking methods as well as theories. The Vital Approach is the result of more than twenty years of skilfully applying knowledge of materia medica, theory and philosophy, without ever losing sight of homeopathy’s protagonist: the patient.

Both in her teaching and practice Anne lives up to her own high standards of ethics, with compassion and care. In the last years Anne has become more to me than a teacher. She has become an invaluable colleague, a friend, a beacon in the turbulent waters of homeopathy today. I am challenging everyone with a passion for homeopathy, regardless of his or her background, to have Anne’s Vital Approach shed a new light on this fascinating art of healing.

250 jaar na Hahnemann

Dit boek werd geschreven ter gelegenheid van de 250e verjaardag van Hahnemann's geboorte.

Op het grafschrift van Samuel Hahnemann in Parijs staat te lezen: “Non Inutilis Vixi”. 250 jaar na zijn geboorte lijken deze woorden een understatement: de klassieke homeopathie, zoals hij ze theoretisch heeft gegrondvest, leeft en bloeit. Ondanks tegenkanting en ongeloof heeft deze radicaal vernieuwende geneeswijze zich niet alleen weten te handhaven maar ook uit te breiden en de weg te vinden tot een steeds groeiend publiek.

De laatste jaren is er een levendige polemiek gaande omtrent de klassieke homeopathie. Het fenomeen op zich evenmin als de behaalde resultaten vallen nog langer te ontkennen of te negeren.

Maar in het debat worden vaak alle emotionele, epistemologische, sociale, wetenschappelijke, economische en culturele argumenten door elkaar gebruikt wat de helderheid niet ten goede komt.

Anne Vervarcke belicht de afzonderlijke aspecten. In een tweede hoofdstuk legt zij uit hoe het enorm snel evoluerend homeopathisch landschap er momenteel inhoudelijk uitziet.


 
 
 

Klassieke homeopathie, niet te geloven!?

Aan de basis van dit boek liggen drie factoren: de eerste is de vraag die mij talloze keren werd gesteld door patiënten in de praktijk: "Hoe werkt homeopathie nu feitelijk?". Een zeer terechte vraag na een consult en therapie die zo grondig verschilt van wat men gewend is. Maar ik moest constateren dat ik daarop niet in enkele woorden een bevredigend antwoord kan formuleren. Hopelijk komt dit boek tegemoet aan die vraag."

"Een tweede factor is de schier bodemloze verwarring die er omtrent homeopathie bestaat: de homeopathie mag er prat op gaan dat de kwakkels en de misverstanden die de ronde doen door geen enkele andere geneesmethode geëvenaard worden. Homeopathie zou "gezond" en "ongevaarlijk" zijn en bijgevolg waagt men het er zelf op. Terwijl niemand het in zijn hoofd zou halen zichzelf of familieleden met naalden te bewerken na de lectuur van een boek over acupunctuur, wordt een soort "homeopathie" door iedereen bedreven die een vademecum kan raadplegen. Damesbladen en populaire kranten geven homeopathische tips en gezondheidswinkels verkopen homeopathische shampoo. Tegenop zo'n stroom van goedbedoelde onzin is het moeilijk varen. Het is dus misschien nuttig om de positie van de klassieke homeopathie duidelijk te bepalen en de grenzen af te tekenen. Dit werk hoopt een bijdrage te zijn tot het scheppen van klaarheid omtrent de vele vragen die omtrent deze onorthodoxe geneeswijze bestaat. Op de boekenmarkt vindt men zowel de vakliteratuur als de vulgariserende werken, maar een degelijke voor iedereen begrijpelijke uiteenzetting van de principes en de praktijk van de klassieke homeopathie scheen er nog niet te zijn.

De derde en belangrijkste factor is de wens om de schoonheid, de diepte en de kunst van de homeopathie te beschrijven. Met de jaren groeit de verwondering en het enthousiasme over de opzienbarende effecten van de methode en de wetten die aan de grondslag ervan liggen. Veel overtuigender dan welke theoretische verhandeling dan ook is de dagelijkse praktijk en het contact met de patiënten. Samen met hen bewandelt de klassiek homeopaat een wonderbaarlijke weg en verkent de mogelijkheden die soms aan het ongelofelijke grenzen "